วันจันทร์, 22 เมษายน 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

13.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

    

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลและบำรุงเว็บไซต์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลและบำรุงเว็บไซต์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถบ้านพักข้าราชการ ด่าน ตม. ท่าลี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม 2566

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลและบำรุงเว็บไซต์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ คนสวนดูแลต้นไม้และบริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียนโล่ 06345
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย และบริเวณจุดผ่านแดนถาวรเชียงคาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานธุรการกำลังพล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานสืบสวนปราบปราม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ตู้ตรวจและบริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเหือง ไทย-ลาว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลและบำรุงเว็บไซต์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ตู้ตรวจและบริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเหือง ไทย-ลาว
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์และติดตั้งระบบสารสนเทศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย(แห่งใหม่)และบริเวณจุดผ่านแดนถาวรเชียงคาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือนธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลและบำรุงเว็บไซต์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือนมกราคม 2567
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเดินสาย LAN ติดตั้งระบบ PIBICS เพิ่มเติมจำนวน 1 ชุด

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลและบำรุงเว็บไซต์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียนโล่ 67877
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียนโล่ 02383
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลและบำรุงเว็บไซต์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย