วันจันทร์, 22 เมษายน 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

14.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567