วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563
เชื่อมต่อประชาชาติภายใต้ยุทธศาตร์แห่งความมั่นคง Global Connectivity under Thailand Nation Security

Presentation

 

ผู้บังคับบัญชา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง