วันจันทร์, 22 เมษายน 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
10.ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ เขียนโดย Super User 29
08-Content Service English เขียนโดย Super User 69
24.การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 268
23.มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 355
22.การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ เขียนโดย Super User 306
21.คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม เขียนโดย Super User 435
20.การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน เขียนโดย Super User 274
19.การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน เขียนโดย Super User 373
18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง เขียนโดย Super User 344
17.ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) เขียนโดย Super User 326
16.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เขียนโดย Super User 376
15.หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนากำลังพล เขียนโดย Super User 238
14.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 272
13.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 437
12.ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เขียนโดย Super User 270
11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 324
09.E–Service เขียนโดย Super User 317
08.คู่มือการให้บริการประชาชน เขียนโดย Super User 449
07.คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ เขียนโดย Super User 221
06.รายงานการปฎิบัติราชการประจำเดือน เขียนโดย Super User 362
05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน เขียนโดย Super User 425
04.ข้อมูลการติดต่อ Q&A และช่องทางการถามตอบ / รับฟังความคิดเห็น เขียนโดย Super User 609
03.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 374
02.อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ เขียนโดย Super User 221