วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

06.รายงานการปฎิบัติราชการประจำเดือน

 

 

 

งานบริการคนต่างด้าว

   
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน ตุลาคม 2566
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน ธันวาคม 2566
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน มกราคม 2567
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน มีนาคม 2567
   
 

 

 

งานอำนวยการ

   
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน ตุลาคม 2566
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน ธันวาคม 2566
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน มกราคม 2567
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน มีนาคม 2567
   
 

 

 

งานตรวจบุคคลและพาหนะ

   
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน ตุลาคม 2566
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน ธันวาคม 2566
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน มกราคม 2567
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน มีนาคม 2567
   
 

 

 

งานสืบสวนปราบปราม

   
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน ตุลาคม 2566
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน ธันวาคม 2566
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน มกราคม 2567
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน มีนาคม 2567