วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

   
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน ธันวาคม 2566
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน มกราคม 2567
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน มีนาคม 2567