วันจันทร์, 22 เมษายน 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

ข่าวสาร

ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก  พบปะประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ ณ จุดบริการ One Stop Service

 วันที่ 15 มีนาคม  2567  เวลา  10.00 น.

พันตำรวจเอกนพดล รักชาติ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

   ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก  พบปะประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ ณ จุดบริการ One Stop Service  เพื่อสุ่มสอบถามการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์หรือพบเห็นพฤติกรรมการทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่  พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาสัมพันธ์การเข้าถึงช่องทางการตอบแบบวัด EIT แก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการผ่านทางเว็บไซต์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ   โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ประจำจุดให้บริการทุกนายประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการเพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบวัด EIT อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส ช่องทางการร้องเรียน หากพบเห็นหรือสงสัยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มายกระดับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานของหน่วยงานต่อไป

 

ตม.จว.เลย@ ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

วันนี้ 5 เม.ย.2567 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของ

พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย

, พ.ต.ท.หญิง อารมณ์ ขวัญเนตร รอง ผกก.ตม.จว.เลย, ว่าที่ พ.ต.ท.โสภณ ศิลารัตน์ สว.ตม.จว.เลย โดย ว่าที่ ร.ต.ต.ปณต แก้วสีลา รอง สว.(อก.)ตม.จว.เลย และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปราม(ชป.1)

ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ บริเวณลานด้านหน้า สถานีตำรวจท่องเที่ยวโดยมี พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รอง ผบก.ภ.จว.เลย เป็นประธานในการปล่อยแถวฯ รายงานเหตุการณ์ปกติ

 

ตม.จว.เลย @ ร่วมจับกุม 1. นายพัชรพล  กลิ่นจันทร์  อายุ 41 ปี สัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน 3-8603-00042-93-8  ที่อยู่ 94/1 ม.3 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 2.นายจิตพงษ์  น้อยศรี  อายุ 41 ปี สัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน 3-8601-00964-00-8   ที่อยู่ 53/1

        วันนี้  ( อาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 ) เวลา 05.30  น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.นพดล  รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย  , พ.ต.ท.จตุพล  ยนัต์นาวา รอง ผกก.ตม.จว.เลย ,พ.ต.ท.โสภณ ศิลารัตน์ สว.ฯ สั่งการให้  มอบหมายให้ ร.ต.อ.เด่นชัย  สมสวย รอง สว ตม.จว.เลย  ร่วมชุดสืบสวน สภ.เชียงคาน,ตร.น้ำเชียงคาน,ตชด.246, ร่วมกันจับกุมร่วมจับกุม 1. นายพัชรพล  กลิ่นจันทร์  อายุ 41 ปี สัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน3-8603-00042-93-8 ที่อยู่ 94/1 ม.3 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 2.นายจิตพงษ์  น้อยศรี  อายุ 41 ปี สัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน 3-8601-00964-00-8  ที่อยู่ 53/1 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ข้อกล่าวหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) จำนวน 3,480,000 เม็ด                                                                                      ไว้ในครอบครองเพื่อการค้าอันเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน เหตุเกิดที่ ถนนเส้นทางเชียงคาน - ปากชม ช่วงระหว่าง พื้นที่บ้านคกเลา - บ้านบุฮม ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย นำผู้ต้องหานำส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เชียงคาน ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

ตม.จว.เลย : งานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.เลย จับกุมร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ฯ (ห้วงระดมป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเทศกาลสงกรานต์ 1-10 เม.ย.67) พื้นที่ อ.ปากชม จ.เลย จำนวน 2 ราย ของกลาง ยาบ้า จำนวน 94,000 เม็ด

 

วันที่ 8 เม.ย.2567 เวลา 19.15 น.

    ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย, พ.ต.ท.จตุพล ยันต์นาวา รอง ผกก.ตม.จว.เลย, ว่าที่ พ.ต.ท.โสภณ ศิลารัตน์ สว.ตม.จว.เลย สั่งการให้ ร.ต.อ.เด่นชัย สมสวย รอง สว.รอง สว.ตม.จว.เลย พร้อมชุดปฏิบัติการสืบสวน 2 บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ออกปฏิบัติการร่วมตรวจสอบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และความผิดอื่นที่มีโทษทางอาญาในพื้นที่รับผิดชอบ ห้วงระดมป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเทศกาลสงกรานต์ 1-10 เม.ย.67 ผลการปฏิบัติการดังนี้

1.จับกุมตัวผู้ต้องหา 

   1.1 น.ส.ศรารัตน์ เพิ่มพูล อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 357 ม.4 ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 

   1.2 นายสราวุฒิ ทรัพย์วัฒนะ อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 271 ม.15 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

2.ของกลาง / ตำแหน่งที่พบของกลาง 

   2.1 ยาบ้า จำนวน 94,000 เม็ด

3.ฐานความผิด 

   3.1 ผู้ต้องหารายที่ 1 โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันจำหน่ายโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและเป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปอันเป็นการฝ้าฝืนต่อกฎหมาย

   3.2 ผู้ต้องหารายที่ 2 โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันจำหน่ายโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและเป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย, เป็นผู้ขับขี่ (รถยนต์เก๋ง) เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย

4.เหตุเกิดเมื่อ 8 เม.ย.2567 เวลา 19.15 น.

5.เหตุเกิดที่ จุดสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่บ้านห้วยเหียม ม.4 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย

6.พฤติการณ์ย่อ : ในห้วงระดมป้องกันปราบปรามอาชญากรรมห้วงเทศกาลสงกรานต์ (1-10 เม.ย.67) เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ตั้งจุดสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่บ้านห้วยเหียม ม.4 ด.หาดคัมภีร์ฯ เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน เวลาประมาณ 19.15 น. ของวันที่ 8 เม.ย.67 พบรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า วุ่นบีอาวี ทะเบียน งจ 3841ข จากทาง อ.ปากชม เข้ามาบริเวณจุดสกัดกั้นยาเสพติดๆ เมื่อรถคันดังกล่าวเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ ได้แสดงอาการมีพิรุธต้องสงสัยคล้ายกับคนพึ่งกระทำความผิดหรือมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่กับตัว พยายามกลับรถเพื่อจะหลบหนี เข้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวและเข้าหยุดรถคัน

ดังกล่าว ภายในรถพบนายสราวุฒิ ทรัพย์วัฒนะ อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 271 ม.15 ต.บ้านเป็ด อเมือง จ.ขอนแก่น เป็นผู้ขับขี่ และมี น.ส.ศรารัตน์ เพิ่มพูล อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 357 ม.4 ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เป็นผู้โดยสารนั่งข้างคนขับ จากนั้นได้ขอทำการตรวจค้นภายในรถ ผลการตรวจคันพบยาบ้าจำนวน 15 แพ็ค และยาบ้าจำนวนครึ่งแพ็ค แต่ละแพ็คห่อหุ้ม

ด้วยกระดาษไขสีเหลือง มีอักษร Y 1 พิมพ์ติดไว้ ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าผ้าสีขาววางอยู่เบาะด้านหลังคนขับ โดยจากการตรวจนับยาบ้าทั้งหมด จำนวนประมาณ 94,000 เมืด ผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ให้ถ้อยคำรับสารภาพว่าของกลางตังกล่าวนั้นเป็นของตน จะนำไปส่งพื้นที่ตอนใน โดยได้ค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ขอตรวจปัสสาวะโดยผู้ต้องหาทั้งสองคนยินยอมให้ตรวจปัสสาวะด้วยความสมัครใจของตนเอง เบื้องต้น นายสราวุฒิฯ พบผลเป็นบวก น.ส.ศรารัตน์ฯ พบผลเป็นลบ เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวอย่างปัสสาวะที่เหลือ ไปตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดที่ ร.พ.ปากชม ผลการตรวจปรากฏว่านายสราวุฒิฯ พบผลเป็นบวก น.ส.ศรารัตน์ พบผลเป็นลบ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทั้ง 2 รายทราบ ในชั้นจับกุมผู้ต้องหาทราบพฤติการณ์และข้อกล่วาหาในการกระทำความผิดโดยดีตลอดแล้วให้การรับสารภาพตลอดข้อกลำวหา เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส.สภ.ปากชม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ตม.จว.เลย@ ร่วมพิธีเปิด ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win)

วันนี้ 9 เม.ย.2567 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของ

พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย,

พ.ต.ท.จตุพล ยันต์นาวา รอง ผกก.ตม.จว.เลย โดย ว่าที่ พ.ต.ท.โสภณ ศิลารัตน์ สว.ตม.จว.เลย พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ต.ปณต แก้วสีลา รอง สว.(อก.)ตม.จว.เลย และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปราม

ร่วมพิธีเปิด ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ณ บริเวณศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จริงจังและมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวาระแห่งชาติของรัฐบาล โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน รายงานเหตุการณ์ปกติ