วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

16.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

1. ส่งข้อมูลทางไปรษณีย์ ที่อยู่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย เลขที่ 9 หมู่ 2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110

2. แจ้งที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3. Facebook "Loei Immigration"

4. Website แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

 

 

ขั้นตอนในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

1. นำเรื่องร้องเรียน เสนอ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

2. ดำเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมาย

3. แจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าและผลการดำเนินการ