วันจันทร์, 22 เมษายน 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

ตม.จว.เลย เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

วันนี้ 22 ก.พ.2567 เวลา 08.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ

พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย

, พ.ต.ท.หญิง อารมณ์ ขวัญเนตร รอง ผกก.ตม.จว.เลย, ว่าที่ พ.ต.ท.โสภณ ศิลารัตน์ สว.ตม.จว.เลย โดย ว่าที่ พ.ต.ท.อนันต์ ช่วยแก้ว สว.ตม.จว.เลย และ ร.ต.อ.วไลศักดิ์ อินทิรักษ์ รอง สว.ตม.จว.เลย เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย การบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล โดยมี น.ส.แคสริยา สืบสาย นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดเลย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภูหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเลย