วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

ประชุมบริหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 7 ก.พ.2567 เวลา 10.30 น.

พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย

ประชุมบริหารและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2567 โดยถ่ายทอดนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับ บช.และบก. ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในระเบียบวินัย พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.เลย