วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2566
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย
พ.ต.อ.นพดล รักชาติ
ผกก.ตม.จว.เลย

 

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ด้านการบริการทั่วไป

Queue Online  

 

Presentation

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.เลย พร้อมส่วนประกอบ

ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างอาคารที่ทำการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สตม.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม. จว.เลย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของการก่อสร้างในประการกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๒๔๐,๐๐๐ บาท

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

--> เอกสารประกวดราคา

--> ราคากลาง

--> ลักษณ์ TOR

--> บก01

--> ป้าย ตม.จว.เลย

--> ผังบริเวณ

--> โรงรถ 9 ช่องจอด

--> เสาธง 12 เมตร

--> สภ3005

--> สภ3005 ก

--> ค่า Factor F งานก่อสร้าง

--> อาคารที่ทำการ ตม 1027959

--> มาตรฐานวัสดุ

--> รวมรายการ