"ประกาศขอเขตงาน(TOR)ก่อสร้าง แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน)ตม.จว.เลย จำนวน 1 หลัง"

"ประกาศขอเขตงาน(TOR)ก่อสร้าง แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน)ตม.จว.เลย จำนวน 1 หลัง"

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

--> ประกาศขอเขตงาน(TOR)ก่อสร้าง.pdf