วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2566
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย
พ.ต.อ.นพดล รักชาติ
ผกก.ตม.จว.เลย

 

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ด้านการบริการทั่วไป

Queue Online  

 

Presentation

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

--> ประกาศประกวดราคาจ้าง.pdf