วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2566
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย
พ.ต.อ.นพดล รักชาติ
ผกก.ตม.จว.เลย

 

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ด้านการบริการทั่วไป

Queue Online  

 

Presentation

 

 

 

 

 

 

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว(ไม่มีใต้ถุน) ตม.จว.เลย จำนวน 1 หลัง เขียนโดย Super User 2215
"ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างแฟลต 5ชั้น 40 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน)ตม.จว.เลย จำนวน 1หลัง" เขียนโดย Super User 2231
"ประกาศขอเขตงาน(TOR)ก่อสร้าง แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน)ตม.จว.เลย จำนวน 1 หลัง" เขียนโดย Super User 1415
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 เขียนโดย Super User 1051
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย Super User 1878
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย เขียนโดย Super User 1328
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย เขียนโดย Super User 1696
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.เลย พร้อมส่วนประกอบ เขียนโดย Super User 1780
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการเพิ่มเพิ่ประสิทธิภาพ เขียนโดย Super User 1583
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย Super User 1968