วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563
เชื่อมต่อประชาชาติภายใต้ยุทธศาตร์แห่งความมั่นคง Global Connectivity under Thailand Nation Security
พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์
ผกก.ตม.จว.เลย

 

 

 

Presentation

 

 

ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

วันนี้ (6 ส.ค.2563) เวลา 09.30 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมี พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์ ผกก.ตม.จว.เลย และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย