"ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างแฟลต 5ชั้น 40 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน)ตม.จว.เลย จำนวน 1หลัง"

"ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างแฟลต 5ชั้น 40 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน)ตม.จว.เลย จำนวน 1หลัง"

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

--> ประกาศเผยแพร่ราคากลาง1.pdf

--> ประกาศเผยแพร่ราคากลาง2.pdf