วันพุธ, 21 มีนาคม 2561
บริการด้วยมาตรฐานสากล ดูแลความมั่นคงด้วยใจ เพื่อให้ไทยเป็นมาตุภูมที่มั่นคงปลอดภัย
พ.ต.อ.สุนทร อรุณนารา
ผกก.ตม.จว.เลย

 

อัตรากำลังพล

ตำแหน่ง อัตราอนุญาต คนครอง ตำแหน่งว่าง ช่วยราชการ ปฏิบัติหน้าที่จริง
ไป
มา
ผกก. 1 1 - -   1
รอง ผกก. 2 2 - -   2
สว. 3 2 1 -   2
รอง สว. 13 12 1     12

ผบ.หมู่(ควบ)

(ดาบตำรวจ 53 ปี)

7 - - -   7
ผบ.หมู่ 32 31 1 8   23
รวม
58 56 1 8   47

Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017 Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017 Top 10 Best Product in Kindle eBooks For 2017 Top 10 Best Product in Handmade Furniture in 2017 Top 10 Best Product in toy and games for kids in 2017