ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

วันนี้ (6 ส.ค.2563) เวลา 09.30 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมี พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์ ผกก.ตม.จว.เลย และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย