รับการตรวจเยี่ยม ของ พ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ รอง ผบก.ตม.4

วันที่ 25 ก.ค.63 เวลา 08.30 น.

พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.เลย รับการตรวจเยี่ยม ของ พ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ รอง ผบก.ตม.4 (มค) โดยได้ประชุมกำชับการใช้มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติ ระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 โดยเคร่งครัด และดูแลติดตามการใช้ระบบ Biometrics รถยนต์ตรวจการอัจฉริยะ BMW และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน รวมถึงจัดทำข้อมูลท้องถิ่น และข่าวความมั่นคงในพื้นที่ ณ ห้งประชุม ศปก.ตม.จว.เลย