ร่วมใจถวายความจงรักภักดี

ร่วมใจถวายความจงรักภักดี โดยร่วมกันใส่ เสื้อเหลือง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2563