Tuesday, 12 November 2019
เชื่อมต่อประชาชาติภายใต้ยุทธศาตร์แห่งความมั่นคง Global Connectivity under Thailand Nation Security
พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ แสงเดือน
ผกก.ตม.จว.เลย

 

 

 

Presentation

 

ตม.จว.เลย ร่วมกับประชาชนและคนต่างด้าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินกิจกรรมตาม "โครงการ สตม. รวมใจ ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ"

วันที่ 16 ต.ค.2560 เวลา 15.00 น.

ตม.จว.เลย ร่วมกับประชาชนและคนต่างด้าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินกิจกรรมตาม "โครงการ สตม. รวมใจ ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ" ณ บริเวณที่ราชพัสดุแปลงที่ ลย 722 ในความครอบครองของ ตม.จว.เลย