Tuesday, 12 November 2019
เชื่อมต่อประชาชาติภายใต้ยุทธศาตร์แห่งความมั่นคง Global Connectivity under Thailand Nation Security
พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ แสงเดือน
ผกก.ตม.จว.เลย

 

 

 

Presentation

 

ข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์

วันที่ 13 ต.ค.2559 เวลา 08.00 น. และ เวลา 10.00 น. ตม.จว.เลยจัดข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันตำรวจประจำปี 2559 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และทำหน้าที่ของตนเองเพื่อความถุูกต้องชอบธรรม อันเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมงาน ประชาชนผู้มารับบริการ และหน่วยงานที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานีตำรวจน้ำเชียงคาน อ.เชียงคาน จว.เลย และ สภ.โพนทอง อ.ท่าลี่ จว.เลย