ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

--> ประกาศประกวดราคาจ้าง.pdf